fbpx
Privacybeleid

Privacybeleid

Voor nu dit: Privacybeleid Golden Cosmetic Clinic Laatst bijgewerkt: 1 juli 2023 Bij Golden Cosmetic Clinic hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. In dit privacybeleid beschrijven we hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief de Nederlandse wet en de vereisten van Facebook. Lees dit beleid zorgvuldig door om ons privacypraktijken te begrijpen en hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Verzameling van persoonlijke gegevens We verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit kan onder meer uw naam, contactgegevens, medische geschiedenis en andere relevante informatie omvatten. We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt of communiceert met onze vertegenwoordigers via telefoon, e-mail of andere communicatiemiddelen. Gebruik van persoonlijke gegevens We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens om de door u gevraagde diensten te leveren, zoals het uitvoeren van cosmetische behandelingen, het verstrekken van medisch advies en het beheren van uw afspraken. Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om: U te voorzien van relevante informatie over onze diensten, aanbiedingen en updates. Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen van uw ervaring. Het nakomen van wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen. Delen van persoonlijke gegevens We delen uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met: Derden zoals medisch personeel, indien nodig om uw behandeling uit te voeren. Externe dienstverleners die namens ons werken en nodig zijn om onze diensten te leveren, zoals betalingsverwerkers en IT-ondersteuningsbedrijven. Autoriteiten en wetshandhavingsinstanties indien nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten te beschermen. Gegevensoverdracht buiten de EU Het kan voorkomen dat we uw persoonlijke gegevens overdragen naar ontvangers buiten de Europese Unie (EU). In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat de gegevensoverdracht plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dat passende waarborgen worden toegepast om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Gegevensbeveiliging We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We gebruiken beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling van gegevens, beperkte toegangscontroles en gegevensbewaarbeleid om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Uw rechten U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen. Wijzigingen in dit privacybeleid We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om rekening te houden met veranderingen in onze praktijken of toepasselijke wetgeving. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en de bijgewerkte versie van het privacybeleid wordt van kracht zodra deze is geplaatst. Contactgegevens Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens: Golden Cosmetic Clinic Adres: Buikslotermeerplein 178, Amsterdam Telefoon:+31 648447570 We streven ernaar om uw vragen en verzoeken met betrekking tot uw privacy zo snel mogelijk te beantwoorden. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wet en de vereisten van Facebook.
TOP